חצי קולמוס

כניסה למערכת הניהול

Quote

יש אנשים שרואים דברים כמו שהם ושואלים מדוע? אני רואה דברים
שמעולם לא היו ושואל, מדוע לא?

~ ג'ורג' ברנרד שו ~
Next